Loading...

Aktívny pohyb pre deti

Aktívny pohyb pre deti – 18€/ mesačne – platba za prvé dva mesiace , november, december

Cvičenie bude pozostávať z rôznych typov pohybu – nebudeme sa ničím obmedzovať 😉 Budeme skúšať napríklad prvky z rôznych tanečných techník (balet, súčasný tanec,…), gymnastické cviky, taktiež aj techniku movementu a samozrejme neodmysliteľnou súčasťou budú jogove asany. Cviky budú prispôsobené v rámci rozsahu pohybových možnosti jednotlivých detičiek a cieľom lekcii bude zdravý prirodzený pohyb s dorazom na správne držanie tela.

Akcia!

36.00