Tancuj žena ~ SOM v tele

Tanečné dielne „Tancuj Žena“ –  prináša koncept tanečno-pohybových cvičení a metód k prebúdzaniu tela a duše. V tanci sa spájajú viaceré metódy, ako 5 rytmov, pohybové koncepty starých kultúr – Afrika, Južná Amerika, východné kultúry. Počas 90 minút pracujeme v pohybe, s dychom a hlasom. Telo je schopné vnímať svoj rytmus pod vedením hudby aj samo, presne vie, čo potrebuje uvoľniť, zvedomiť a pod. Stačí mu dať len priestor. Nazývané aj “tance s osobnostným rozvojom v jednom”

Je vhodný je pre všetky vekové kategória –  dôkazom je obrovská skupina 40 tancujúcich žien v inom meste, kde tancuje viacero starších žien a najstaršia  skupine má 70 rokov.

Od októbra uzatvárame pravidelnú skupinku žien.

1. modul : Tancuj Žena ~ Som v tele

Popis:

VYTVOR SI VZŤAH K SVOJMU TELU, OSLOBOĎ HO A POUŽI AKO KOMPAS.

Tanečné dielne “Som v tele” sú zamerané na obnovenie vzťahu ku svojmu telu.

Cieľom je naučiť sa vnímať svoju intuíciu a začať svoje telo používať ako kompas pre život.

Prostredníctvom hlbokého zážitkového spoznávania svojich zmyslov, emócií a myšlienok na jednotlivých tanečných dielňach dozrieť k vlastnej rovnováhe a otvoriť sa prirodzenej telovej inteligencii a múdrosti.

Cvičenia a tanečné techniky si nevyžadujú žiadne predchádzajúce tanečné skúsenosti. Koncept je založený na podpore improvizácie, ktorá je základom nášho materinského “tanečného” jazyka. Je vyskladaný na mieru skupiny, bez choreografií. Je vhodný pre začiatočníkov aj pokročilých, ktorí by mali chuť tancovať do sýta.

Zámerom tanečno-pohybovej terapie je viditeľná a citeľná zmena vo vašom živote. Fyzické telo sa stáva citlivejšie, pružnejšie, zdravšie, mení sa držanie tela, jeho proporcie a chôdza.

Emocionálne a mentálne prežívanie je stabilnejšie, cieľom je vnútorne nadobudnúť dôveru v život. Dôležitým prvkom v koncepte je podpora procesu vteľovania a integrácie duše do vedomejšieho prežívanie vlastného života.

 

V septembri sa môžeš prihlásiť v našom ROZVRHU na otvorené hodiny tanečných dielní, kde si môžeš vyskúšať, čo sú to vlastne tie naše dielne :)

12.9. 19:00 h- Tancuj žena!
21.9. 16:00 h- Tancuj žena!                      (klikni a prihlás sa)
30.9. 18:00 h- PARTY pre ženy !

 

Platobné a storno podmienky:
90€ za 1. modul (od októbra – do decembra 2022)
spolu: 10 stretnutí
Platbu je možné rozdeliť na dve časti. Kúpou tohto kurzu si rezervujete miesto v skupine, ktorá sa môže pravidelne spolu rozvíjať a posúvať.

Zaplatíte zálohu v hodnote 50€ prevodom na účet a zvyšných 40€ zaplatíte v priebehu kurzu v hotovosti na recepcii do konca novembra 2022.

Storno podmienky:
3 dni pred začiatkom kurzu: 50% storno v prípade náhradníčky 0% storno
počas kurzu: 100% storno ( závažné dôvody budeme riešiť individuálne)

Informácie o možnosti pokračovania v ďalšom polroku od januára:

  1. modul: Tancuj Žena – Zrejem v tele:

PONOR SA DO SEBA. ROZTANCUJ SVOJE VNÚTRO. OBJAV NOVÝ POSTOJ K ŽIVOTU.

Tanečné dielne Päť Sprievodcov sú určené pre tanečníkov, ktorí majú záujem otvoriť svoje poznanie a telo na liečenie hlbších vnútorných tém. Koncept je pripravený na formovanie a nápravu nášho vnútorného postoja voči vlastnému životu. Skupina tanečníkov je uzavretá a tvorí jeden celok bez možnosti dopĺňania sa o nových členov v priebehu roka. Cieľom je vytvoriť bezpečný priestor pre zdieľanie a intimitu v osobnom prežívaní. V priebehu šiestich mesiacov je pripravených päť tematických celkov zameraných na možnosť zrenia v oblasti vzťahu s rodičmi, samým sebou, spoločnosťou a otázkach smrteľnosti. Každý cyklus je naplnený domácimi úlohami a končí doporučeným prechodovým rituálom.

Program si vyžaduje zodpovednú účasť a dôslednosť v príprave na tanečno-pohybovú terapiu. Tento prístup je dôležitý pre proces individuizácie jednotlivca – možnosť stať sa čo najviac sám sebou.

Staneme sa rodičmi samým sebe, opustíme vzdory z puberty a pozrieme sa na naše životné poslanie a čo znamená slúžiť svetu a ostať v duchu nesmrteľnými.

Podmienka prihlásenia na 2. modul po absolvovaní 1. modulu, prihlásenie v decembri osobne na recepcii :)

 

 

 

 

Rezervuj si svoje miesto

ďalšie dostupné kurzy

Prehľad všetkých dostupných kurzov jogového štúdia Niyama

Puto – rodič & dieťa
Puto – rodič & dieťa
4.10.- 6.12.
Niyama
44 €
Aktívny pohyb pre deti
Aktívny pohyb pre deti
7.10.2022
Niyama
18 €
Joga pre Tehotné
Joga pre Tehotné
26.9. - 5.12.
Niyama sála Nirvána
80€
Rehabilitačné cvičenia
Rehabilitačné cvičenia
20.9. - 25.10.
Niyama sála Nirvána
60 €
Tancuj žena ~ SOM v tele
Tancuj žena ~ SOM v tele
03.10.2022
Harmónia
90€
Začínam s Hot yogou
Začínam s Hot yogou
11.10. - 15.11.
Nirvána
50 €

Kontakt

OZ NIYAMA
Horná 14,
97 401 Banská Bystrica
Slovenská republika

+421 910 639 622
niyama@niyama.sk

IČO: 53472039

č.účtu: SK8283300000002702007919

Sleduj Nás na sociálnych sieťach