Loading...

Energetická medicína

Počas 4 hodín vás postupne oboznámim s kompletným prehľadom ako prúdi energia v našom tele. Vyberieme najzásadnejšie energie
a získate jednoduché techniky ako s nimi v bežnom živote pracovať tak, aby ste si mohli užívať dary svojho tela a života.

49.00